Donoztiri

Jondoni Estebe

Jondoni Estebe Donoztiri

Oraiko eliza XVII-garren mendekoa da ; patroina : Jondoni Extebe.

Ezkila dorrea, arrabote bezala eraikia. Aldare-gaina, XVII-garrenekoa. XVIII-garren mendean, elizaren kontra eraikia zuten apez-etxea (gero, herriko-etxea izan dena).

Kalostrapeko zoladura hil-harrietako harri-lauzekin egina da. Badira, halere, lauburu hil hobiak hil-harrietan ; bat partikulazki, XV-garren mendekoa.

"Donoztiri" izena hartu aintzin deitzen zuten "Arberoako San Esteban".

Donoztirin, Besta-Berriko tradizioa atxikia dute. Urte guziez, gazteria beztitzen baita beren jauntzi bereziekin, dantzaz ta musikaz apaindua.

Elizaren kokapena

OpenStreetMap-ek hornitu mapa, ODbL lizentziapean